Kuntasektorin luottamusmieskirje 6/2020

2.4.2020

2.4.2020

Kuntasektorin luottamusmieskirje 6/2020

 

Ohje uusiin työsopimuksiin liittyen (KVTES)

Tehyyn on tullut viime päivinä paljon yhteydenottoja siitä, että työnantajat edellyttävät tilapäisten tehtävämuutosten yhteydessä uusien työsopimusten allekirjoittamista. Epäselvyyksien ja erimielisyyksien välttämiseksi kehotamme, ettei uusia työsopimuksia allekirjoitettaisi. Mitään tarvetta uusille työsopimuksille ei ole. Työntekijöiden ei pidä myöskään anoa palkattomia vapaita, vaikka työnantaja sellaista ehdottaisikin.

Alla olevan tekstin voi toimittaa työnantajalle, jos työnantaja edellyttää uusien työsopimusten allekirjoittamista. On syytä myös ohjeistaa jäseniä ilmoittamaan esimiehelle sähköpostilla, että ei kieltäydy työstä, mutta Tehyn ohjeisiin viitaten ei suostu allekirjoittamaan uutta työsopimusta

Tehy kehottaa työsuhteessa olevia jäseniään pidättäytymään työsopimusten allekirjoittamisesta

Työntekijällä, jonka työsuhde on voimassa, ei ole velvollisuutta allekirjoittaa uutta sopimusta koronakriisin tai minkään muunkaan syyn perusteella. Työnantajalla on oikeus määrätä työtehtävistä sekä työnteon ajankohdasta, paikasta ja tavasta työsopimuksen rajoissa. Työnantaja tekee direktiovaltaansa kuuluvat työnjohtopäätökset yksipuolisesti. Työnantajalla on myös KVTES I luvun 10 §:n perusteella oikeus teettää työntekijällä tilapäisesti muuta kuin työsopimuksen mukaista työtä. Tässäkin on kyse työnantajan yksipuolisesta päätöksenteosta. Työnantaja voi tilapäiset siirrot tehdä, kunhan noudattaa työsopimuksen muita ehtoja sekä työehtosopimuksen muun muassa palkkaa ja matkakustannusten korvauksia muutostilanteissa koskevia määräyksiä.

Määräaikaisten työsopimusten solmiminen vakituisten tai muuten määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden kanssa on tarpeetonta ja aiheuttaa turhia epäselvyyksiä ja mahdollisia erimielisyyksiä. Työntekijällä ei koskaan työsuhteensa aikana ole velvollisuutta allekirjoittaa yhtäkään paperia. Uuden työsopimuksen allekirjoittamatta jättäminen ei tarkoita kieltäytymistä työnantajan osoittamista töistä. Tehy ei hyväksy jäsentensä painostamista missään tilanteessa.

 

Ystävällisin terveisin

Matias Nyman
Johtava lakimies