Yhdysjäseneksi

Ilmoittaudu työpaikkasi yhdysjäseneksi!

 

Useimmat ammattiosastot ovat nimenneet yhdysjäseniä eri toimipisteisiin ja osastoille. Yhdysjäsenen puoleen voi kääntyä jäsenyyttä koskevissa asioissa ja häneltä saa tietoa luottamusmiehistä ja muista edunvalvonta-asioita hoitavista. Yhdysjäsen toimii oman osastonsa tai toimipisteensä tehyläisten tukihenkilönä jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhdysjäsenen        

  • varmistaa, että uudet työkaverit ja työelämäjaksolla olevat opiskelijat liittyvät Tehyyn

  • opastaa liittymislomakkeen täyttämisessä

  • ohjaa jäsenyystietojen muutoksissa

  • pitää yhdysjäsenkansion ajan tasalla

  • tiedottaa ammattiosaston ja Tehyn toiminnasta ja tapahtumista

  • välittää ammattiosaston hallitukselle tietoa oman toimialueensa tärkeistä asioista

Jos olet kiinnostunut toimimaan työpaikkasi yhdysjäsenenä ilmoitathan siitä esimerkiksi Ota yhteyttä -kaavakkeella.