Toimintasuunnitelma 2015

 

JÄSENET

Tavoitteena vuodelle 2015 on uusien jäsenien hankkiminen. Tavoitteena on myös vanhojen jäsenten aktivoiminen mukaan toimintaan, ja heidän kannustaminen käyttämään ammattiosaston kotisivuja.

KOKOUKSET

Ammattiosaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään syksyllä.

 

HALLITUS

Ammattiosaston hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

 

EDUNVALVONTA

Pääluottamusmies ajaa jäsenten asioita ja osallistuu aktiivisesti kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviin työryhmiin ja kokouksiin. Sekä toimii tiedon välittäjänä päättäjien ja jäsenten välillä.

 

JÄRJESTÖKOULUTUS

Hallituksen jäsenet osallistuvat tarpeen mukaan Tehyn järjestökoulutuksiin ja ammattiosastojen neuvottelupäiville.

 

AMMATTIOSASTON  TIEDOTUS

Ammattiosaston tiedonkulun haasteena on jäsenten jakautuminen suurelle alueelle eri toimipisteisiin. Joissakin työpisteissä toimii ammattiosaston yhdyshenkilöitä välittämässä tietoa toiminnastamme. Toiminnastaan ammattiosasto tiedottaa pääsääntöisesti omilla kotisivuillaan. Osa tiedotteista myös lähetetään sähköpostitse, joten on tärkeää, että jäsenet päivittävät muuttuneen sähköpostiosoitteensa.

 

TOIMINTAA  JÄSENILLE

Ammattiosasto järjestää virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa jäsenten toivomukset huomioiden.

 

Myös eri ammattiryhmille on mahdollista järjestää koulutuspäiviä tarpeen mukaan. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös Jytyn järjestämille retkille ja tapahtumiin. Jäseniltä hallitus toivoisi enemmän aktiivista yhteydenottoa ja mukana oloa.