ILMOITUS TYÖVUORO-MUUTOKSESTA -OHJEISTUS JA LINKKI LOMAKKEESEEN

7.2.2018

Tehy toimijakirje 3/2018


Ilmoitus työvuoron muutoksesta
Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen Tehy kerää tietoja työvuorojen muutoksista. Tietojen keräämisessä käytämme apuna tukitoimien verkkoalustaa ja tämän kirjeen liitteenä olevaa lomaketta.

Ilmoitus työvuoromuutoksesta

Lomake löytyy Tehy-toimijat sivuilta kohdasta Tietopankki. Sivuille on kerätty myös tukitoimitiedotteet.

Poikkeustilanteiden raportointi lomakkeella 
Jos potilasturvallisuus on vaarantumassa ja kaikki muut vaihtoehdot on kartoitettu ja tehyläisen työpanosta tarvitaan potilasturvallisuuden turvaamiseksi, tehyläinen voi poikkeustapauksessa tehdä työvuoron. Työvuoron muuttamisesta ja mahdollisesta ylityötä tulee tehdä ilmoitus ammattiosastolle.  

Ammattiosaston tulee päättää:
- miten lomakkeita toimitetaan työpisteisiin
- mihin ja miten lomakkeet palautetaan

Ammattiosasto säilyttää saamansa lomakkeet ja annamme myöhemmin ohjeet raportoinnista keskusjohdolle.

Jäsenten oma raportointi tekstiviesteillä
Tukitoimien verkkoalustassa on tekstiviestiominaisuus, jonka avulla voidaan kerätä raportointia suoraan työpaikoilta ja toimittaa tieto suoraan keskusjohdolle. Meneillään olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon osalta käytämme yllämainitun lomakeraportoinnin ohella tekstiviestiraportointia vain sairaanhoitopiirien ja maakuntakeskusten osalta. Nämä ammattiosastot saavat tästä erillisen viestin tukitoimien verkkoalustan kautta. 
 

Tukitoimiterveisin:
Tukitoimien keskusjohto

Jakelu: Kuntasektorin ammattiosastojen sähköpostit, hallituksen jäsenet, työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiestehtävissä olevat