Tukitoimitiedote extra 4/2018 päivitetty 4.2.2018

7.2.2018

Kuntasektorilla noudatettava kunnallinen virka- ja työehtosopimus päättyi 31.1.2018. Neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta on käyty joulu-tammikuun ajan, mutta neuvottelut eivät ole edenneet. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät sunnuntai-iltapäivänä 4.2.2018.

Neuvotteluja vauhdittaakseen Tehy ry ja SuPer ry ovat julistaneet koko kuntasektorilla työskentelevää jäsenistöään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolella ovat virkasuhteiset jäsenet. 
 
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina 6.2. klo 7.00 ja on voimassa toistaiseksi. Jotta ylityö- ja vuoronvaihtokielto onnistuu, edellyttää se panostusta myös Tehy-toimijoilta.
 
Ammattiosastojen tehtävät
 
Ammattiosastojen tulee laittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta tietoa omalle nettisivuille. Jäsenille on hyvä lähettää myös asiasta jäsenkirje. Lisäksi on hyvä saada tietoa toimipisteisiin tai osastoille yhdysjäsenten kautta. Jäsenille tulee tiedottaa, kuinka luottamusmiehet ja ammattiosaston saa tarvittaessa kiinni, jos jäsenelle tulee kysyttävää. Lisäksi on hyvä mahdollisuuksien mukaan pitää jäsenille jäsentilaisuuksia. Tehy valmistelee materiaalia jäsentilaisuuksia varten.
 
Luottamusmiehen tehtävät
 
Luottamusmiesten tulee tiedottaa jäsenistöä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta sekä olla valmiina vastaamaan jäsenistön kysymyksiin. Luottamusmiesten tulee tutustua www.tehy.fi/palkatkuntoon sivuston usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin. Luottamusmiesten tulee pitää Tehyn keskustoimisto ajan tasalla, mikäli työpaikalla esiintyy työnantajan toimesta ongelmia tai painostusta työvuoroihin liittyen. Keskusjohdolle voit laittaa viestiä: keskusjohto@tehy.fi.
 
Työsuojeluvaltuutetut
 
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana on tärkeää, että työsuojelu seuraa kuormittumista työpaikoilla. On tärkeää seurata myös virkasuhteisten esimiesten työaikasuojelua.

Tukitoimiterveisin;

Tukitoimien keskusjohto