Työasiat hoidetaan työajalla

15.6.2022


WhatApp-ryhmissä

  • ei ilmoiteta sairauslomista

  • ei vaihdeta vuoroja

  • ei hankita sijaisia

  • ei hoideta työasioita

Työnantajan on ohjeistettava kenelle sairastumisesta ilmoitetaan,

Työnantaja vastaa sijaisten hankinnasta